آزمایش و کنترل کیفیت

 

این واحد با بهره گیری از نیروها ی متخصص وکارشناسان مجرب و با استفاده از دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی اقدام به تست عملکرد کیفی محصولات تولیدی آزمایشگاهی می نماید تا ضمن کنترل فرایند تولید درجهت نواوری وانجام پروژه های تحقیقاتی گامهای استوارتری بردارد.

تولیدات شرکت

عمده محصولات این شرکت شامل 9 گروه می باشد که در روبرو ملاحظه میکنید :

و شامل زانو، سه راهه، مهره، ماسوره، بوشن، مغزی، سه دنده میباشد.

همچنین این مجموعه در زمینه سفارشات ساخت از قبیل مخزن فعالیت دارد.